Переговори з покупцем. Оформлення авансу.

.

3 хвилини на читання.

Передавансові переговори.
Покупцю сподобалося житло і він хоче зустрітися з вами, щоб обговорити всі нюанси і умови покупки. Вам потрібно домовитися про:
– Як буде відбуватися розрахунок. Де, коли, в готівковій або безготівковій формою, в якій валюті;
– Які документи потрібні для проведення операції, хто буде займатися оформленням і оплатою відсутніх документів і терміни отримання цих документів;
– У якого нотаріуса оформляти попередній договір (договір авансу), а також основний договір купівлі-продажу;
– Хто буде оплачувати послуги нотаріуса, державне мито, внесок до Пенсійного фонду, податки. Бажано оцінити розмір цих платежів заздалегідь, щоб мати уявлення про суму всіх витрат по угоді.

Ніколи не давайте оригінали своїх документи іншим особам (покупцю, агентам з нерухомості та ін.), крім нотаріуса під час підписання основного договору. Заздалегідь зробіть копії всіх документів.

Оформлення попереднього договору.

Відповідно до статті 570 Цивільного кодексу України:
Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання. Якщо порушення зобов’язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості. Завдаток оформляється після укладення основного договору або одночасно з ним. Це додаткова гарантія виконання основного договору. Тому, якщо немає основного договору, то не може бути і угоди про завдаток.

Відповідно до статті 635 Цивільного кодексу України:
Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства.
Зобов’язання, встановлене попереднім договором, припиняється, якщо основний договір не укладений протягом строку (у термін), встановленого попереднім договором, або якщо жодна із сторін не направить другій стороні пропозицію про його укладення.
У попередньому договорі ви вказуєте як суму майбутнього основного договору, так і авансову суму або гарантійну суму. Аванс – це сума, яка сплачується до укладання основного договору. Якщо договір не укладений з ініціативи будь-якої з сторін, то аванс, повертається його власнику. Сума авансу є частиною суми основного договору.

Поради.
– Не підписуйте ніякі документи, не ознайомившись з ними заздалегідь. Найчастіше помилки допускається на етапі авансування. Потрібно уважно вивчити зміст попереднього договору. Простежити за тим, щоб в ньому були всі обговорені пункти.
– Не передавайте свої повноваження з проведення операцій незнайомим і неперевіреними особам, не підписуйте ніяких довіреностей. Підписана довіреність може коштувати вам житла або коштів за неї.
– Попередній договір необхідно укладати у нотаріуса.
– Аванс передається тільки продавцю, а не іншим особам.
Якщо всі документи готові, то можна обійтися і без попереднього, а відразу укласти основний договір у нотаріуса.

Це була 2-га стаття із 4-ох, яка призначена для продавців житла.

Інші статті, які призначені для продавців: